Mieszkańcy Feliksowa i Zagórzyc cieszą się z nowych dróg

Mieszkańcy Feliksowa i Zagórzyc cieszą się z nowych dróg

Ofensywa drogowa Gminy trwa. Do użytku oddawane są kolejne trakty. Z nowej nawierzchni cieszą się mieszkańcy Feliksowa oraz Zagórzyc. Realizacja zadań w obu miejscowościach przyniosła dodatkowe prawie 4 kilometry asfaltowych tras.

– Wspólnie z radnymi Rady Miejskiej podjęliśmy decyzję, że fundusze, które uda nam się pozyskać oraz wolne środki z gminnej kasy, przeznaczymy w tym roku na infrastrukturę drogową. W ten sposób chcemy wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, których firmy ucierpiały podczas pandemii, a także ratować miejsca pracy. Warto zaznaczyć, że 9 na 10 gminnych przedsięwzięć prowadzą wykonawcy z naszego regionu – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Jezdnia, powstała w Feliksowie na długości 1,5 km połączyła odcinki, które kilka lat temu Gmina wybudowała przez wieś oraz przy firmie „Narzędziownia”. Wykonane zostały także pobocza, zjazdy do posesji, nowe oznakowania oraz nasadzenia. Koszt zadania to 752 tys. zł, z czego 695 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Zagórzycach natomiast istniejący półtora kilometrowy trakt zyskał nową nakładkę i wzmocnione zostały pobocza. Utwardzono również drogę gruntową o długości 0,6 km. Za to zadanie Gmina zapłaciła 616 tys. zł. Obie inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

– Te okolice należą do terenów rozwojowych. Blisko stąd do Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie, odwiertu geotermalnego, czy plantacji owoców miękkich. Ponadto obserwujemy, że rozwija się budownictwo jednorodzinne – dodaje Zastępca Burmistrza Paweł Plewiński.