Milionowe inwestycje w Górze Bałdrzychowskiej

Milionowe inwestycje w Górze Bałdrzychowskiej

Mieszkający w obrębie PGR Góra Bałdrzychowska doczekają się nowej drogi i oświetlenia. Gmina wybrała wykonawcę zadania, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Inwestycję wartą blisko 270 tys. zł wspierają fundusze zewnętrzne z KOWR.

– To nie jedyna dobra wiadomość. Gminna spółka MPWiK w tej miejscowości przebuduje też stację uzdatniania wody – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Przedsięwzięcie, które będzie kosztować 2,3 mln zł uzyskało dofinansowanie z PROW. Ostatnia modernizacja stacji w Górze Bałdrzychowskiej była przeprowadzona 26 lat temu. Jej system stał się awaryjny, dlatego podjęto decyzję o budowie nowego budynku kontenerowego. Wykonawcą jest firma Wodner II.

– W ramach zadania wykonamy modernizację studni głębinowej. Budynek stacji uzdatniania wody wyposażony zostanie w dwa filtry ciśnieniowe o wydajności 30 m3/h, aerator służący do napowietrzania wody surowej, a także w nowoczesny zestaw pompowy II stopnia z lampą UV służącą do ciągłej dezynfekcji wody   – informuje Prezes MPWiK Włodzimierz Szymański.

Inwestycja przewiduje również powstanie zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności całkowitej 302m3, modernizację instalacji elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych. Utworzona zostanie chlorownia z chloratorem, służąca do dezynfekcji wody. Stacja ma być  w pełni automatyczna i  posiadać monitoring wraz z przekazem drogą radiową i wizualizacją na dyżurkę w Poddębicach. Zagospodarowany zostanie teren wokół oraz wykonana droga dojazdowa.

Dzięki modernizacji stacji uzdatniania w lepszej jakości wodę zaopatrzeni będą mieszkańcy następujących miejscowości: Góra Bałdrzychowska, Wólka, Kałów, Pustkowie, Aleksandrówek, PGR Góra Bałdrzychowska, Kolonia Góra Bałdrzychowska, Zagórzyce, Rąkczyn.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej jest kolejną inwestycją Gminy w tym zakresie. Wcześniej udało się przebudować stację w Poddębicach, Porczynach i Niewieszu.