Nabory wniosków w LGD “Podkowa”

Nabory wniosków w LGD “Podkowa”

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W dniach 31.05.2019 r. – 28.06.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 będzie można składać wnioski w następujących zakresach:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej -limit środków: 50 000,00 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-3-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/ )
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej – limit środków: 192 825,00 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-4-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/)
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit środków: 472 347,76 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-5-2019-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury/)
  4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – limit środków: 50 000,00 zł (link do ogłoszenia: http://podkowa.zdwola.com.pl/ogloszenie-o-naborze-6-2019-podnoszenie-wiedzy-spolecznosci-lokalnej/)

Szczegółowe informacje oraz bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30—15.30) oraz punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, p. 2 (czynne w środę w godz. 8.00-18.00 oraz piątek w godz. 8.00 – 16.00).