Zajęcia w ramach projektu “Cudze chwalicie, swego nie znacie – warsztaty interdyscyplinarne”

Zajęcia w ramach projektu “Cudze chwalicie, swego nie znacie – warsztaty interdyscyplinarne”

W związku z projektem pt. “Cudze chwalicie, swego nie znacie – warsztaty interdyscyplinarne”, zapraszamy do udziału wszystkich chętnych z obszarów działalności LGD “Podkowa” na trzy rodzaje zajęć: warsztaty florystyczne, warsztaty rękodzieła – tworzenie biżuterii metodą sutasz oraz haftu wstążeczkowego. Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a materiały zapewnione.

Grant pn. “Cudze chwalicie, swego nie znacie – warsztaty interdyscyplinarne” ma na celu rozwój tożsamości lokalnej i społecznej na obszarze LGD “Podkowa”. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.