Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Dzień Wojska Polskiego oraz 97 rocznicę „Cudu nad Wisłą” świętowały tłumy mieszkańców Gminy wspólnie z kombatantami, samorządowcami i zaproszonymi gośćmi.

Tegoroczne uroczystości odbyły się w Bałdrzychowie. Rozpoczęła je msza święta w koście p.w. św. Idziego, w której gościnnie uczestniczył chór śpiewaczy z Poddębic.

Po mszy przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą. Uroczystości uświetnił koncert poddębickiej orkiestry dętej pod batutą Krzysztofa Kozińskiego. Panie ze Stowarzyszenia „Stokrotki” z Chrop częstowały przybyłych grochówką, a łucznicy św. Jerzego zaprezentowali średniowieczne stroje i broń.

Celebrowane w dniu 15 sierpnia święto było okazją do wręczenia odznaczeń.

Krzyż Kombatancki za zasługi dla Związku Kombatantów nadany przez Prezesa Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał Pan Porucznik Henryk Lewicki i Kombatant Bronisław Prusaczyk.

Pamiątkowymi listami gratulacyjnymi wyróżnione zostały osoby: ppułk. Aleksander Soroka, por. Henryk Lewicki, ppor. Stanisław Kucharski, Pan Jan Łuczak, Pan Bronisław Prusaczyk, Pani Janina Trojanowska, Pani Teresa Nowak.