UWAGA WAŻNE!

UWAGA WAŻNE!

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań oraz unikanie dużych zbiorowisk ludzi. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Poddębicach.

  1. Do odwołania Urząd Miejski w Poddębicach nie przyjmuje klientów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo. Wezwania do osobistego stawiennictwa w Urzędzie zostają zawieszone.
  2. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą elektroniczną. Mail urzędu: gmina@poddebice.pl

 

(Poniżej zamieszczamy listę telefonów)

 

603 682 126 Burmistrz Poddębic

574 328 888 Zastępca Burmistrza

603 682 125 Sekretarz Poddębic

605 410 125 Skarbnik Poddębic

530 309 929 Biuro Rady

603 682 025 Referat Organizacyjny

603 682 044 Zarządzanie kryzysowe

782 440 630 Urząd Stanu Cywilnego

503 513 346 Dowody osobiste i zameldowania

609 682 125 Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych

724 723 896 Działalność gospodarcza

502 710 612 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

43 87 10 704 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

501 816 959 Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

605 128 093 Fundusze Zewnętrzne