Otwarcie drogi Małe-Golice

Otwarcie drogi Małe-Golice

Droga z Małego do Golic została oddana do użytku. Odcinek liczący półtora kilometra jest kolejnym, który w tym roku zmienił nawierzchnię z gruntowej na asfaltową.

– Ta droga jest bardzo ważna, bo łączy się z trasą wojewódzką nr 703. Dzięki utwardzeniu traktu łatwiejszy staje się dojazd służb ratowniczych. Z kolei mieszkańcy bezpieczniej i w lepszych warunkach mogą dojechać do pracy, czy szkoły. Warto dodać, że  rozwija się tu budownictwo jednorodzinne – informuje Bogumił Jóźwiak, radny Rady Miejskiej w Poddębicach.

Nowa nawierzchnia ma też ogromne znaczenie dla rolników z obu sołectw. – Posiadamy dziś coraz nowsze maszyny i sprzęt rolniczy, więc droga pomaga sprawniej dotrzeć do pól – dodaje sołtys Władysław Prośniak.

W ramach gminnego zadania poza powstaniem jezdni przeprowadzono prace teletechniczne, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, powstały pobocza i zjazdy do posesji. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Przedsięwzięcie o wartości 886 tys. zł w całości zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

– Budowa drogi stanowi kontynuację inwestycji, którą kilka lat temu Poddębice wykonały wspólnie z Gminą Wartkowice na odcinku Tarnowa-Nowa Wieś. Ponadto należy podkreślić, że w tym roku nasz samorząd realizuje rekordową ilość przedsięwzięć drogowych. Odcinek z Małego do Golic jest kolejnym, który z gruntowego zmienił się w asfaltowy – wyjaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Trakt prowadzi do odrestaurowanego pałacu w Golicach, w którym odbywają się zabiegi rehabilitacyjne oraz turnusy pomagające wrócić do sprawności fizycznej. W sąsiedztwie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.

Nowo otwarta droga stanowi także dobrą trasę rowerową. Podczas uroczystego otwarcia przetestowali ją członkowie Poddębickiego Klubu Rowerowe EPD.

To nie koniec ofensywy drogowej Gminy.

– Obecnie prowadzimy prace przy budowie ul. Młynarskiej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej w Poddębicach oraz w Kolonii Byczyna przy drodze „termalnej” – mówi Zastępca Burmistrza Paweł Plewiński.