Rozbiórka „handlowca” sformalizowana

Rozbiórka „handlowca” sformalizowana

Zapowiadana przez poddębicki samorząd rozbiórka „handlowca” dojdzie do skutku. Gmina podpisała umowę na wyburzenie budynku, który szpeci centrum miasta. Nastąpi to do końca kwietnia przyszłego roku. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna, potrzebna do przeprowadzenia robót budowlanych.

– Realizacja przedsięwzięcia to pierwszy etap rewitalizacji placu Kościuszki w Poddębicach. Po wykonaniu prac wyburzeniowych, teren zostanie zagospodarowany – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Wykonawcą zadania jest firma PPHU „Hoga”. Koszt inwestycji wynosi 170 tys. zł.

Budynek „handlowca” od dawna wzbudzał kontrowersje wśród mieszkańców. Zdania co do jego funkcjonowania były podzielone. Warto jednak pamiętać, że Poddębice są jedynym przykładem rozplanowania miasta renesansowego w regionie łódzkim. Usytuowanie w centrum „handlowca” niszczyło to założenie, co w swych publikacjach podkreślał Mariusz Kulesza – profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Przypomnieć również należy, że szesnaście lat temu podczas ustalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice określono funkcję dla  tej nieruchomości.

– Teren, na którym znajduje się „handlowiec” jest objęty pełną ochroną konserwatora zabytków. Jego decyzją przeznaczeniem docelowym jest rozbiórka obecnego budynku, który wybitnie dysharmonizuje przestrzeń publiczną Placu Kościuszki – informuje Burmistrz Poddębic.

Konserwator zakazał modernizacji, przebudowy i rozbudowy domu handlowego. Po jego rozbiórce właściciel zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji obszaru i wprowadzenia zieleni urządzonej niskiej przy uwzględnieniu zachowania osi widokowej z ul. Mickiewicza na zabytkowy kościół  św. Katarzyny. Ponadto zakazuje się podziału i grodzenia terenu. Mieszkańcy zgłaszają szereg pomysłów na zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynku, ale pamiętać należy, że muszą być one zgodne z założeniami konserwatora.