Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice

Burmistrz Poddębic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice

Zarządzenie 135-2017 Burmistrza Poddębic