Pałac nominowany w konkursie „Zabytek Zadbany 2016”

Pałac nominowany w konkursie „Zabytek Zadbany 2016”

Poddębicki pałac jako jeden z czterech obiektów zabytkowych w Polsce otrzymał nominację do nagrody w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016” w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu”.

– Miejsce wśród nominowanych to dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Celem realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

Jury oceniało obiekt w dwóch etapach. W pierwszym z nich analizowana była dokumentacja prac rewitalizacyjnych obiektu oraz ich zgodność z wymogami i zaleceniami konserwatorskimi. Drugi etap polegał na ocenie jakości i zakresu prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych przeprowadzonych przy zabytku.

Przypomnijmy, że budowę pałacu rozpoczął w 1610 roku Zygmunt Grudziński. Dokończył ją jego syn Stefan, który dostawił loggię do trzonu dworu i nadał tym samym charakterystyczny wygląd przesądzający o oryginalności budowli. W 1873 roku Napoleon Zakrzewski przeprowadził gruntowną przebudowę pałacu, polegającą na dostawieniu od strony północnej poprzecznie budynku nawiązującego stylowo do trzonu pierwotnego.

Gmina Poddębice za 15 mln zł przeprowadziła rewitalizację renesansowego pałacu oraz otaczającego go parku. Inwestycję przeprowadzono przy wsparciu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, WFOŚiGW w Łodzi, RCPS w Łodzi, Ministerstwa Kultury. Dzięki temu wszystkie poziomy budynku zostały odrestaurowane. Obiekt zyskał nową elewację, odnowione zostały elementy architektoniczne. W pałacu znajdują się m.in. sala baletowa, sale warsztatowe. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Od roku posiada certyfikat „Łódzkie promuje”.

 

Fot. Jan Maniak

Fot. Jan Maniak