Pierwsze umowy z Leadera podpisane!

Pierwsze umowy z Leadera podpisane!

W siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej” i „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzili szkolenie poświęcone rozliczeniom powyższych operacji.

– Pierwszy nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dla przedsiębiorców i osób, chcących rozpocząć działalność gospodarczą trwał od 3 do 20 kwietnia 2017 roku. Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie, jednak nie wszystkie zmieściły się w limicie dostępnych środków. W ramach konkursu dla osób podejmujących działalność gospodarczą alokacja środków wynosiła 600 000 zł, a wsparcie miało charakter premii w wysokości 50 000 zł, dzięki czemu udało nam się dofinansować 12 przyszłych przedsiębiorców na 13 złożonych wniosków – informuje Prezes LGD „Podkowa” Ewa Padzik.

Dla firm już funkcjonujących alokacja środków wynosiła 1 400 000 zł. Jednak ilość wniosków przewyższyła zakładany budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków, 5 projektów zmieściło się w limicie dostępnych środków.

Kolejny nabór wniosków jaki przeprowadziła Lokalna Grupa Działania „Podkowa” dotyczył działania związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Konkurs trwał od 12 do 26 czerwca 2017 r., zaś kwota alokacji środków wyniosła 950 000 zł. W ramach ogłoszonego naboru zostały złożone 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden przez jednostkę samorządu terytorialnego, a trzy przez stowarzyszenia.
(Kinga Maj-Wysokińska, Lokalna Grupa Działania „Podkowa”)