Potężne pieniądze dla Poddębic

Potężne pieniądze dla Poddębic

Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał Burmistrzowi Poddębic umowę na dofinansowanie rewitalizacji kompleksu geotermalnego – inwestycji wartej prawie 60 mln zł.

– „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” to kolejny przykład na wykorzystanie wód termalnych w naszym regionie oraz jeden z najlepiej ocenionych przez ekspertów wniosków unijnych. Na jego przeprowadzenie Poddębice otrzymały dotację w kwocie 41,4 mln zł – informuje Marszałek Województwa Witold Stępień.

Przyznane przez Zarząd Województwa dofinansowanie jest największe, jakie do tej pory udało się Gminie pozyskać. – Dla nas to szansa na realizację planów. Cieszymy się z przyznanych środków – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Działania inwestycyjne, polegające na rewitalizacji kompleksu geotermalnego obejmą przebudowę i rozbudowę starych obiektów, powstanie małej architektury, dróg i parkingów, a także infrastruktury technicznej. Planowany termin realizacji to 2020 rok.