Poddębicki pałac wyróżniony

Poddębicki pałac wyróżniony

Renesansowy pałac w Poddębicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2016” w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu”.

Nagrodę z rąk Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Małgorzaty Rozbickiej podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odebrali Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski i Dyrektor PDKiS Magdalena Binder.

– Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 40 obiektów. W finale jako jedyny z województwa łódzkiego znalazł się pałac z Poddębic. Miejsce w tym gronie to dla nas ogromny zaszczyt. Wyróżnienie jest ukoronowaniem wysiłku jaki Gmina włożyła w odnowienie perły renesansu – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Dzięki przeprowadzonej przez poddębicki samorząd inwestycji wszystkie poziomy pałacu zostały odrestaurowane. Obiekt zyskał nową elewację, odnowiono elementy architektoniczne. W budynku, który przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, powstały m.in. sala baletowa, sale warsztatowe. Rewitalizacja pałacu oraz otaczającego go parku kosztowała ponad 17 mln zł. Przedsięwzięcie wsparły środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, WFOŚiGW w Łodzi, RCPS w Łodzi, Ministerstwa Kultury. Na terenie parku zlokalizowane są dwa obiekty zabytkowe. Obok pałacu jest też utworzona na bazie kościoła ewangelicko-augsburskiego Pijalnia Wód Termalnych.

Realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkurs pn. „Zabytek Zadbany” miał na celu promocję opieki nad zabytkami poprzez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

Jury oceniało poddębicki pałac w dwóch etapach. W pierwszym z nich analizowana była dokumentacja prac rewitalizacyjnych obiektu oraz ich zgodność z wymogami i zaleceniami konserwatorskimi. Drugi etap polegał na ocenie jakości i zakresu prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych przeprowadzonych przy zabytku.

– Nagrodzone w konkursie obiekty pokazują jak poprzez prace, polegające na odnowieniu można utrwalić ich wartość zabytkową i przyczynić się w znaczący sposób do poprawy stanu technicznego oraz do podniesienia walorów estetycznych zabytków – mówiła na gali wręczenia nagród Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin.

Pałac w Poddębicach jest obiektem wyróżnionym w konkursie “Zabytek Zadbany 2016”

Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski i Dyrektor PDKiS Magdalena Binder odebrali wyróżnienie  od Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Małgorzaty Rozbickiej