Przyszłość gotowa po przebudowie

Przyszłość gotowa po przebudowie

Zdecydowanie poprawiły się warunki drogowe na ul. Przyszłość w Poddębicach. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, parkingi i oświetlenie uliczne. Wykonana została kanalizacja teletechniczna. Po przebudowie na ulicy wprowadzono ruch jednokierunkowy.

– Dla naszego samorządu to bardzo ważna inwestycja – podkreśla Burmistrz Poddębic. Jak dodaje Piotr Sęczkowski przy ulicy znajdują się bloki TBS, niepubliczne przedszkole oraz niepubliczny ośrodek zdrowia. Dzięki powstałej infrastrukturze rozwiązany został problem z korkami i parkowaniem.

– Przedsięwzięcie kosztowało gminny budżet blisko 700 tys. zł, a jego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – mówi Dariusz Szewczyk radny Rady Miejskiej w Poddębicach.

– Skończyliśmy przebudowę ul. Przyszłość i realizujemy kolejne zadania. Obecnie finiszujemy z pracami na ul. Deczyńskiego – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Ul. Przyszłość w Poddębicach po przebudowie