Termalna oddana do użytku

Termalna oddana do użytku

Kolejna droga w Gminie Poddębice doczekała się nowej nawierzchni. Tym razem w sąsiedztwie poddębickich term zakończyły się prace drogowe na odcinku prowadzącym od drogi powiatowej do deptaka nad Nerem.

– W trakcie tej inwestycji zderzyliśmy się z kłopotem wykonawstwa, dotyczącym dostawy materiałów, pandemią, a także wyjazdem pracowników za wschodnią granicę. Finał okazał się jednak szczęśliwy i możemy cieszyć się z nowej drogi – mówi Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.

W ramach zadania powstała nawierzchnia z kostki granitowej, chodnik, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie ledowe. Wykonane zostały wjazdy do posesji oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą była firma M. K. Stella.

– Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie środków unijnych na poziomie 85%. Jego całkowity koszt sięga 2,6 mln zł – mówi radna Rady Miejskiej Żaneta Kochanowska.