Spot promujący LGD “Podkowa”

Spot promujący LGD “Podkowa”

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego dorobek pracy Lokalnej Grupy Działania “Podkowa” i jej beneficjentów.

Link do spotu:
https://www.youtube.com/watch?v=9cheRLkclc8

Operacja pn. „Dobre praktyki w realizacji PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa” – spot promocyjny” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania “Podkowa”.

Realizacja spotu: Tribekk Visuals www.facebook.com/tribekk