Więcej wody, lepszej wody

Więcej wody, lepszej wody

Gmina Poddębice otrzymała kolejne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycje, poprawiające stan gospodarki wodnej.

– Kwota dotacji na zadanie, które składa się z dwóch części sięga prawie 1,8 mln zł – informuje Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Obecnie realizowany jest pierwszy etap przedsięwzięcia. Odpowiadające za jego przeprowadzenie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wybrało wykonawcę, który do połowy września br. wybuduje wodociąg w czterech miejscowościach: Balin, Sempółki, Ksawercin i Dominikowice.

Na wykonanie drugiego etapu jest czas do końca 2022 roku. W jego ramach przewidziano modernizację stacji uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej, dokończenie budowy sieci wodociągowej w Dominikowicach. Dzięki przeprowadzeniu prac za blisko 2,9 mln zł na naszym obszarze przybędzie w sumie 10 kilometrów sieci. Rozbudowa infrastruktury stanowi kontynuację wcześniej przeprowadzonych przedsięwzięć. Przypomnijmy, że kilka lat temu przebudowane zostały stacje uzdatniania wody w Poddębicach, Porczynach i Niewieszu.

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Poddębicach – zadanie o wartości 1,8 mln zł.

Przebudowana stacja uzdatniania wody w Porczynach – inwestycja Gminy warta blisko 3 mln zł.

Stacja uzdatniania wody w Niewieszu – jej przebudowa kosztowała prawie 2 mln zł.