Wsie wypiękniały za miliony

Wsie wypiękniały za miliony

Dobiegła końca modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Praga-Borysew-Bałdrzychów, a wraz z nią odnowiona została jezdnia w tych miejscowościach. Wcześniej gminny samorząd takie same prace wykonał w Klementowie.

– Całe zadanie kosztowało blisko 13 mln zł. Wsparły je fundusze zewnętrzne w wysokości 6,6 mln zł – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano: kolektor, przyłącza, studnie betonowe, tłocznie ścieków zasilane elektrycznie z systemem monitoringu i przekazem do dyspozytorni. Ponadto zamontowano rurociągi tłoczne, wymieniono hydranty przeciwpożarowe i zasuwy sieciowe. Łączna długość wszystkich kanałów liczy 15 kilometrów.

– Inwestycję zakończyło odtworzenie nawierzchni traktu powiatowego na odcinku 4,3 km  – dodaje Burmistrz Poddębic.

Wcześniej również w Klementowie na długości półtora kilometra pojawił się dywanik asfaltowy, dzięki czemu ciąg drogowy aż od Chrop, przez Klementów, Pragę, Borysew i Bałdrzychów wygląda jak nowy.

Warto dodać, że poprzedni Zarząd Powiatu Poddębickiego wybudował na tej trasie chodnik. Natomiast w trakcie modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie naszej Gminy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za 5,7 mln zł wybudowała dwa ronda w Pradze.

Wszystkie przeprowadzone przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców, a odnowiona infrastruktura drogowa usprawni ruch, którego natężenie znacznie wzrasta zwłaszcza w sezonie letnim, gdy tysiące turystów odwiedza Zoo Safari w Borysewie.

– Nasze wsie wypiękniały i mamy kolejne plany. Radni Rady Miejskiej w Poddębicach w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczyli  środki w kwocie 1,5 mln zł na wsparcie Województwa Łódzkiego przy realizacji zadania, polegającego na rozbudowie drogi 703 w zakresie budowy obwodnicy Pragi – informuje Przewodniczący Rady Paweł Gogulski.