XXXI Rajd Pieszy Szlakiem im. Marii Konopnickiej

XXXI Rajd Pieszy Szlakiem im. Marii Konopnickiej

Od 31 lat uczniowie szkół z terenu poddębickiej Gminy popularyzując postać i twórczość Marii Konopnickiej, a także turystykę pieszą uczestniczą w rajdach pieszych z Bronowa do Poddębic.

W tegorocznej edycji, której organizatorem był LKS Termy Ner Poddębice przy współpracy z Burmistrzem Poddębic, dwunastokilometrową trasę szlakiem im. Marii Konopnickiej pokonało 220 uczniów wraz z opiekunami.

– Na trasie rajdu drużyny musiały się zmierzyć z tzw. punktami kontrolnymi i odpowiedzieć na pytania z zakresu życia i twórczości poetki, historii powiatu poddębickiego, zasad udzielania pierwszej pomocy i ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych, tematyki ochrony przyrody oraz wykonać zadania sportowe – mówi Roman Morawski prezes LKS Termy Ner.

Na mecie zlokalizowanej w poddębickm parku, zespoły biorące udział w rajdzie zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami i dyplomami oraz ciepłym posiłkiem.

Klasyfikacja rajdu przedstawia się następująco:

I. W kategorii szkół podstawowych – klasy I-III:

1) Szalona 12 – 181 pkt., Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, opiekun – Pani Dorota Ochocka.

– klasy IV-VI :

1) Jagodziaki – 199 pkt. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, opiekun – Pani Iwona Łuczak.

2) Dropsy – 197 pkt. SP P-ce, opiekun – Pan Tomasz Wójcik.

3) Megamocni – 192 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani Renata Olczyk.

4) Wędrowcy – 187 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani Magdalena Kowalczyk.

5) Krasnoludki Konopnickiej – 182 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani Jolanta Tusińska i Pani Anna Korczak.

6) Koszałki Niewypałki – 165 pkt. SP P-ce, opiekun – Pani Agnieszka Dąbrowska i Pan Mariusz Marciniak.

7) Pędzące Ślimaki – 155 pkt. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, opiekun – Pan Jarosław Wypyszyński.

II. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1) Ekon – 195 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, opiekun – Pani Monika Tybura.

2) Dzikie ZOO z LO – 189 pkt. LO Poddębice, opiekun – Pani Renata Małecka.

3) Szalone Rumaki – 184 pkt. LO P-ce, opiekun – Pani Beata Matusiak.

4) Błysk – 181 pkt. ZSP P-ce, opiekun – Pani Alicja Michalak.

5) Łania – 150 pkt. ZSP P-ce, opiekun – Pani Elżbieta Pakos.

Organizatorzy XXXI Rajdu Pieszego Szlakiem im. Marii Konopnickiej Bronów-Poddębice za pomoc w przeprowadzeniu akcji składają serdecznie podziękowania: Panu Sebastianowi Bamberskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Pani Magdalenie Binder – Dyrektor Poddębickiego Domu Kultury w Poddębicach, Pani Sylwi Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, Panu Andrzejowi Tomczykowi z Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach, Panu Bogumiłowi Jóźwiakowi ze Sworawy, nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach: Małgorzacie Sobańda, Wioletcie Rykowskiej, Dariuszowi Piasecznemu, Tomaszowi Siwińskiemu, Andrzejowi Ochlankowi z OSP Niemysłów, Pani Marii Kalas–Grzybowskiej ze Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie, Paniom ze Stowarzyszenia Rozwoju wsi Chropy „Stokrotka”, druhom z OSP Bałdrzychów i OSP Chropy oraz opiekunom i rodzicom biorącym udział w rajdzie.