Zapraszamy na spotkanie w sprawie Programu “Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie w sprawie Programu “Czyste Powietrze”

W czwartek 4 października br. o godz. 18 w Pijalni Wód Termalnych w Poddębicach odbędzie się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, które poprowadzi ekspert z Ministerstwa Środowiska.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi można składać wnioski związane z “Czystym Powietrzem”.

W ramach Programu realizowanego w latach 2018-2029, osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w szczególności na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji,  w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl lub pod linkiem: http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,2202,1,1.html