Budowa światłowodów na terenie Gminy Poddębice. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Budowa światłowodów na terenie Gminy Poddębice. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

W związku z budową inwestycji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, której to inwestorem na terenie Powiatu Poddębickiego jest firma NEXERA Sp. z o.o. informujemy, że Gmina Poddębice objęta została w/w projektem.

W celu budowy sieci światłowodowej spółka wykorzystuje w dużej mierze istniejącą podbudowę energetyczną, jak również buduje własną infrastrukturę. Aktualnie przedstawicielka Spółki, Pani Bożena Wyrwas, pracuje na terenie gminy w celu uzgodnienia możliwości dostępu do poszczególnych nieruchomości, w celu wybudowania rzeczonej infrastruktury.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz jego zasad można uzyskać na stronach:
https://www.nexera.pl/pl/ – strona operatora NEXERA Sp. z o.o.
oraz na stronie samego projektu: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Prosimy mieszkańców Gminy Poddębice o przychylność, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu i dobrej współpracy możemy skutecznie działać na rzecz rozwoju gminy.

Dokumenty dotyczące zgód można zostawić w pokoju 226 w Urzędzie Miejskim w Poddębicach (ul. Łódzka 17/21).