Wniosek o zakup paliwa stałego

Wniosek o zakup paliwa stałego

Gmina Poddębice informuje, iż przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla w cenie 2000 zł brutto za tonę.
W związku z powyższym gospodarstwa domowe zainteresowane zakupem węgla od gminy winny złożyć stosowny wniosek w terminie nieprzekraczalnym do 16 listopada 2022 r.
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Poddębicach oraz na stronie internetowej gminy poniżej.

 

→     Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Klauzula Informacyjna – preferencyjny zakup paliwa stałego – UM Poddębice