Wolne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Wolne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Informacja PUP Poddębice