Kolejna dotacja unijna dla Gminy

Kolejna dotacja unijna dla Gminy

Hala sportowa przy ul. Polnej w Poddębicach przejdzie gruntowną termomodernizację. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Obiekt służy mieszkańcom od lat. Organizowane są tu uroczystości okolicznościowe i imprezy kulturalno-sportowe.  Na co dzień w hali odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Od września br. korzystać z niej będą uczniowie podstawówki, która zmieniła swoją siedzibę. Budynek szkoły został dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży.
– Do dyspozycji będzie 37 sal lekcyjnych oraz 4 sale do zajęć językowych i rewalidacyjno-wychowawczych. To o piętnaście więcej niż do tej pory – informuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach Sebastian Bamberski.

By warunki lokalowe były jeszcze lepsze, samorząd zdecydował o termomodernizacji hali.
– Kilka lat temu Gmina przeprowadziła termomodernizację bloków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej  w Poddębicach. Chcemy, by nasze miasto było ekologiczne, dlatego realizujemy szereg inwestycji w tym zakresie. Obecnie mając na uwadze odpowiednie zaplecze szkolne oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej, postanowiliśmy zmodernizować budynek hali sportowej – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

W ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj przewidziano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych. W celu sprawnego działania, system zarządzania energią będzie zautomatyzowany. Zmodernizowany zostanie także system przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wykonanie nowego wymiennika ciepła.

Warto dodać, że do hali doprowadzone zostanie przyłącze geotermalne z węzłem cieplnym. Poddębicka Geotermia wybrała firmę, która zrealizuje zadanie.

– Po zakończeniu tej inwestycji przystąpimy do zaprojektowania orlika lekkoatletycznego jako zaplecza sportowego oraz modernizacji dachu budynku przy ul. Polnej – dodaje Burmistrz Sęczkowski.

Drugim przedsięwzięciem Gminy, które otrzymało dofinansowanie funduszy unijnych jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu. Szacunkowa wartość obu inwestycji wynosi blisko 2,1 mln zł, a pozyskana dotacja sięga 1,3 mln zł.

Obiekt w Niewieszu jest nie tylko siedzibą OSP, ale także aktywnie działającego we wsi Stowarzyszenia Promocji Niewiesza i Okolic. Dzięki środkom zewnętrznym zmodernizowany zostanie system oświetlenia na oświetlenie LED, wymieniona będzie instalacja elektryczna, ocieplony stropodach i ściany zewnętrzne. W 2015 roku dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Poddębice przeprowadziła remont wewnątrz obiektu.