Nowe obiekty podłączone do Geotermii

Nowe obiekty podłączone do Geotermii

Kolejne obiekty zostaną podłączone do poddębickiej Geotermii. Spółka Gminy przeprowadzi inwestycję, polegającą na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z węzłem cieplnym  do hali sportowej przy szkole podstawowej na ul. Polnej, przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego na  ul. Targowej 2 oraz przebuduje węzeł cieplny c.w.u. przy kotłowni szczytowo-rezerwowej na ul. Cichej 4 w Poddębicach.

Prace mają być zrealizowane do listopada br. Ich wykonawcą będzie firma Instal-System Roman Torzewski, z którą Geotermia podpisała umowę. Łączny koszt zadania sięga blisko 0,6 mln zł.

– Przyznana naszej Gminie Krajowa Nagroda Ekologiczna „EkoJanosik 2018” zobowiązuje. Wyróżnienie otrzymaliśmy za działania inwestycyjne w zakresie Geotermii oraz na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Chcemy kontynuować realizację przedsięwzięć proekologicznych, dlatego do Geotermii podłączona zostanie hala sportowa, blok mieszkalny i przebudowany będzie węzeł cieplny kotłowni na  ul. Cichej – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Przypomnijmy, że po wybudowaniu odwiertu geotermalnego i uzyskaniu koncesji na eksploatację wód, powstała wymiennikownia geotermalna, a także geotermalna sieć cieplna, do której zostały podłączone bloki mieszkalne na osiedlu Północ oraz 500-lecia w Poddębicach, a także budynki użyteczności publicznej.

Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie ciepłownictwa poddębicka Geotermia zakupiła agregat pompowy do odwiertu GT-2 oraz wybudowała drugi zbiornik do schładzania wody termalnej.