Komunikat

Komunikat

Mieszkańcy oraz użytkownicy ulic: Przejazd (na wschód od ul. Zielonej), Wiejskiej, Radosnej i Pogodnej w Poddębicach do 25 czerwca br. mogą napotkać na utrudnienia.

W obrębie tej części miasta trwają prace budowlane w związku z wykonywaniem przyłącza SN-1 oraz SN-2 ze stacji 110/15kV “Poddębice 2” do Zakładu JTI Polska Sp. z o.o. w Gostkowie Starym.

Układanie kabli energetycznych odbywa sie w obrębie chodników i pasów zieleni na odcinku 1,2 km.

Za utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane prowadzonymi pracami przepraszamy!