Kultura bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Kultura bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Dwudziestu siedmiu uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: poddębickiego, łaskiego i zduńskowolskiego wzięło udział w eliminacjach do XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie 2017”.

Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością przepisów BHP, zagadnień z przepisów prawa pracy, a także propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego młodzieży pewności i sprawności konkurencyjnej.

Na uczestników konkursu czekał zestaw 50 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce – Kamil Kamiński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

II miejsce – Angelika Kowalczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

III miejsce – Mateusz Mielczarek z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

IV miejsce – Mateusz Skalski z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

V miejsce – Krystian Kmiecik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

VI miejsce– Justyna Filińska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Na zakończenie spotkania Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Ryszard Wardęga Kierownik PIP w Sieradzu pogratulowali wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, podkreślając wysoki poziom przygotowania merytorycznego młodzieży przez Kadrę Hufca Pracy. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.
(Tekst: Marcin Szymański, zdjęcia: Katarzyna Wajman)

Justyna Filińska - uczennica ZSP w Poddębicach odbiera nagrodę za zajęcie VI miejsca

Justyna Filińska – uczennica ZSP w Poddębicach odbiera nagrodę za zajęcie VI miejsca

Angelika Kowalczyk - uczennica ZSP w Poddębicach odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca

Angelika Kowalczyk – uczennica ZSP w Poddębicach odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca

sprawny w zawodzie 2017-4

Najlepsi uczestnicy konkursu