Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” zaprasza przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych z terenu Gmin: Poddębice, Zadzim, Zduńska Wola, Szadek, Zapolice na szkolenie na temat możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie “Podejmowania działalności gospodarczej” oraz “Rozwijania działalności gospodarczej”, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 9 marca br. o godz. 14 w Urzędzie Gminy w Zadzimiu. Więcej informacji pod nr tel: 519-057-250 i 505-751-577 oraz na plakacie poniżej.

plakat ogłoszenie LGD Podkowa

 plakat ogłoszenie LGD Podkowa