Przepis na eliksir młodości

Przepis na eliksir młodości

Fundacja “Tu brzoza” z Nowego Pudłowa była partnerem seminarium szkoleniowego “Forever Young” zorganizowanego na Łotwie. Gospodarzem projektu była organizacja ARtilt-D z Rygi.

Pomysł na projekt był wynikiem wieloletniej współpracy osób kontaktowych z łotewskich i włoskich organizacji w odpowiedzi na potrzeby wielu partnerów.

Jaki jest wizerunek współczesnego pracownika młodzieżowego? Twórcy projektu zauważyli, że można wyróżnić dwie grupy: osoby „widoczne” i aktywnie uczestniczące w mobilności osób pracujących z młodzieżą, podróżujące po całym świecie, władające językiem angielskim i wykorzystujące nowoczesne technologie. Druga grupa obejmuje starszych i dojrzałych pracowników, zamkniętych w swoich miejscach pracy, zmagających się z rutyną i obowiązkami dorosłego życia, rodziny, nie wychodzące ze stref komfortu, nie odczuwające potrzeby poprawy umiejętności językowych, nie zmotywowanych do korzystania z nieformalnych metod edukacji lub modernizacji swoich podejść. Jednakże mają oni za sobą długą karierę i posiadają ogromne doświadczenie, wypracowali swój eliksir młodości i tajemnice sukcesu ich pracy. Okazało się, że są gotowi podzielić się swoją wiedzą pod warunkiem, że zostaną im zapewnione komfortowe warunki, a ich potrzeby zostaną wzięte pod uwagę. W szczególności organizatorzy seminarium chcieli dotrzeć do osób pracujących z młodzieżą o mniejszych szansach: ograniczonych przeszkodami społecznymi, kulturowymi, edukacyjnymi, geograficznymi, politycznymi, psychologicznymi itp. – ponieważ uważają, że konieczna jest wymiana doświadczeń w celu poprawy warunków tej grupy docelowej.

Projekt stworzył sprzyjającą atmosferę dla zbliżenia młodych i bardziej dojrzałych osób pracujących z młodzieżą, w celu inspirowania i uczenia się międzypokoleniowego, czego efektem jest bardziej zrównoważona – doświadczona, profesjonalna i nowoczesna – praca z młodymi ludźmi o mniejszych szansach.

„Forever Young” było seminarium łączącym tematykę dialogu pokoleń i uczenia się przez całe życie wśród osób pracujących z młodzieżą. Zostało zorganizowane na Łotwie w dniach 9-17 stycznia 2020 r. z udziałem 32 uczestników z Austrii, Grecji, Włoch, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Szwecji i Turcji. Seminarium odbyło się w formie wymiany doświadczeń. Zastosowane metody pracy to dyskusja, opowiadania historii, studia przypadków, warsztaty, wymiany metod, burza mózgów, pomysłów i innych nieformalnych metod edukacji, w tym różne inspirujące wizyty studyjne.

Uczestnikami byli pracownicy organizacji pozarządowych, kierownicy projektów, działacze, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele, liderzy młodzieżowi, trenerzy itp. – pracujący z młodymi ludźmi o mniejszych szansach i specjalnych potrzebach. Ponadto uczestnicy seminarium sami mieli mniejsze możliwości i specjalne potrzeby.

Projekt wywarł wpływ na organizacje uczestniczące w projekcie. Dla osób skupionych w Fundacji “Tu brzoza” udział w projekcie dał możliwość podzielenia się doświadczeniami w pracy na rzecz młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich, nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych metod pracy oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii. Uczestnicy wynieśli ze spotkania nowe umiejętności i kompetencje, potwierdzone europejskim certyfikatem Youthpass.