Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany  Kapitałowe

Urząd Miejski w Poddębicach zaprasza do przedstawienia ofert w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Wybór oferty nastąpi na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokona się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Oferty należy składać w terminie od 28 września 2020 roku do 14 października 2020 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Poddębicach, ul Łódzka 17/21 99-200 Poddębice z dopiskiem „OFERTA Pracownicze Plany Kapitałowe”.
Jednocześnie przedstawiciele zainteresowanych podmiotów mogą przedstawić prezentację swojej oferty w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 438710706 lub 438710736.