„Tu brzoza” wystartowała

„Tu brzoza” wystartowała

Fundacja „Tu brzoza” z Nowego Pudłowa, która powstała w wyniku sformalizowania działalności Klubu 4H „Magiczne Pudło” i kontynuuje przedsięwzięcia prowadzone przez pudłowską młodzież, zrealizowała projekt pn. „Tu brzoza startuje”.

Dzięki podjętej inicjatywie społeczność Nowego Pudłowa została wyposażona w projektor, laptopa z oprogramowaniem oraz nagłośnienie akumulatorowe. Posiadając taki sprzęt multimedialny mieszkańcy mają możliwość organizowania m.in. spotkań edukacyjnych, filmowych, czy fotograficznych.

– Na realizację projektu otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Polcentrum” w Strykowie dofinansowanie ze środków Programu „Grant na lepszy start”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – informuje Paulina Gortat-Gapińska.

Zakupiony sprzęt ma również podnieść jakość działań, wzmocnić społeczność lokalną oraz przyczynić się do rozwoju organizacji Fundacja „Tu brzoza”, której celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza poprzez prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej, ekologicznej i ochrony zdrowia.