STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE KLUBU ŻYCZLIWYCH SERC FUNDACJA METAMORFOZA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BAŁDRZYCHOWA STOWARZYSZENIE GÓRZANIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI CHROPY STOKROTKA
FUNDACJA TU BRZOZA ORKIESTRA DĘTA PODDĘBICE FUNDACJA OBUDZIĆ ZMYSŁY STOWARZYSZENIE SPORTOWE WIT PODDĘBICE PODDĘBICKI WĘDKARSKI KLUB SPORTOWY WOBLER
CENTRUM PROMOCJI SPORTU I REKREACJI DRAGON UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TROPS LUDOWY KLUB SPORTOWY NER STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ NIVA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PODKOWA
STOWARZYSZENIE MŁODZI DLA SWORAWY  PODDĘBICKI KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ I PIESZEJ  POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY W PODDĘBICACH  STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SENIORÓW "WIEDZA I DOŚWIADCZENIE"

Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Poddębic z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Poddębic z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2024 roku

Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Poddębic z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Poddębic z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2024 roku

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Poddębic z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Poddębic z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2023 roku

Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Poddębic z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadaniazakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2023 roku

Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Poddębic z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Konsultacje – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Poddębic z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2022 roku

Zarządzenie Nr 25.2022 Burmistrza Poddębic z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2022 roku

Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Poddębic z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2022 roku 

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Poddębic z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Konsultacje – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Oferta realizacjia zadania publicznego – Fundacja A&D

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Poddębic z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Poddębice w 2021 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zarządzeni nr 56/2021 Burmistrza Poddębic z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Poddębice w 2021 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Poddębic z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Poddębic z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2021 roku

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Poddębic z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Klauzula informacyjna – konkurs ofert

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Poddębic z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2021 roku 

Klauzula informacyjna – nabór wniosków

konsultacje – Program współpracy na 2021 rok

konsultacje – Program współpracy na 2018 rok

protokół z konsultacji 2017

Zarządzenie Nr 2-2018 z dnia 4 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 7-2018 z dnia 12 stycznia 2018  

Zarządzenie Nr 20-2018 z dnia 2 lutego 2018

Zarządzenie Nr 24-2018 z dnia 9 lutego 2018 (1) 

Zarządzenie Nr 30-2018 z dnia 19 lutego 2018

Zarządzenie nr 31-2018 z dnia 21 lutego 2018

Zarządzenie Burmistrza Poddębic 42.2018 z 16.03.2018  

Zarządzenie nr 44-2018 z dnia 22 marca 2018

Oferta realizacji zadania – Fundacja Tu brzoza

Konsultacje – Program współpracy na 2019

Protokół z konsultacji 2018

Zarządzenie nr 7.2019 z 16.01.2019

Zarządzenie 10.2019 z 21.01.2019

Zarządzenie nr 25.2019 Burmistrza Poddębic z 07.02.2019

Zarządzenie nr 37.2019 Burmistrza Poddębic z 20.02.2019

Zarządzenie nr 40.2019 z 28.02.2019

Zarządzenie nr 56.2019 Burmistrza Poddębic z 29.03.2019

Konsultacje – Program współpracy na 2020 rok

Protokół z konsultacji 2019

Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2020 roku

Klauzula informacyjna 

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2020 roku

Klauzula informacyjna 

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2020 roku 

Informacja o przesunięciu terminu rozpatrzenia ofert

Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert 

Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2020 roku

Klauzula informacyjna

Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Poddębic z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wyboru wyników o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2020 r.