Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe

„E-aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe” to nazwa projektu grantowego, który Gmina Poddębice realizuje w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach przedsięwzięcia wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia mogą wziąć udział w szkoleniach komputerowych o tematyce: – Rodzic w Internecie, – Mój biznes w sieci, – Moje finanse i transakcje […]

Inwestycje za 80 milionów! Umowy podpisane

To był wyjątkowy luty dla Gminy Poddębice. Burmistrz Piotr Sęczkowski podpisał umowy na przeprowadzenie dwóch inwestycji wartych 80 mln zł! Już rozpoczęła się jedna z nich. To długo oczekiwana rewitalizacja kompleksu geotermalnego przy ul. Mickiewicza w Poddębicach. – Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 77 mln zł. Na tę ogromną kwotę składa się dotacja z Unii Europejskiej […]

Nowe obiekty podłączone do Geotermii

Kolejne obiekty zostaną podłączone do poddębickiej Geotermii. Spółka Gminy przeprowadzi inwestycję, polegającą na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z węzłem cieplnym  do hali sportowej przy szkole podstawowej na ul. Polnej, przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego na  ul. Targowej 2 oraz przebuduje węzeł cieplny c.w.u. przy kotłowni szczytowo-rezerwowej na ul. Cichej 4 w Poddębicach. Prace mają być zrealizowane […]

Kolejna dotacja unijna dla Gminy

Hala sportowa przy ul. Polnej w Poddębicach przejdzie gruntowną termomodernizację. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Obiekt służy mieszkańcom od lat. Organizowane są tu uroczystości okolicznościowe i imprezy kulturalno-sportowe.  Na co dzień w hali odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Od września br. korzystać z niej będą uczniowie podstawówki, […]

Potężne pieniądze dla Poddębic

Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał Burmistrzowi Poddębic umowę na dofinansowanie rewitalizacji kompleksu geotermalnego – inwestycji wartej prawie 60 mln zł. – „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” to kolejny przykład na wykorzystanie wód termalnych w naszym regionie oraz jeden z najlepiej ocenionych przez ekspertów wniosków unijnych. Na jego przeprowadzenie Poddębice […]

10 milionów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej

15 kilometrów sieci kanalizacyjnej przybędzie w Gminie Poddębice. W Klementowie, Borysewie, Bałdrzychowie i części Pragi powstanie nowy system gospodarki wodno-ściekowej, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z lepszego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Na realizację inwestycji samorząd otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie 5,2 mln zł. – W latach 2009-2010 przeprowadziliśmy zadanie, polegające na budowie […]

6 milionów na modernizację ul. Zielonej

2,7 mln zł przyznał Wojewoda Łódzki na przebudowę ul. Zielonej. Pozostałą część stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Poddębice. Zaplanowana na 2017 rok inwestycja samorządu znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej. Wysokość dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosi 50%. […]